LOGIN:
HASŁO:
Nie pamiętam danych do logowania.
 
 
Pomocne artykuły:

LECZENIE ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH

Leczenie psychozy obejmuje dwa podstawowe rodzaje oddziaływań:

1. Leczenie farmakologiczne

2. Oddziaływania psychospołeczne

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

Leki przeciwpsychotyczne

W leczeniu psychoz stosuje się leki przeciwpsychotyczne. Ich podstawowy mechanizm działania polega na normalizacji wzmożonego przekaźnictwa dopaminergicznego w mózgu poprzez blokowanie receptorów dopaminowych.

Leczenie przeciwpsychotyczne jest zazwyczaj rozpoczynane w ostrej fazie psychozy. W tej fazie leki zmniejszają nasilenie ostrych objawów (np. halucynacji, urojeń).  Po ich  ustąpieniu leczenie powinno być kontynuowane w celu zapobiegania nawrotom. Ryzyko nawrotu objawów po zaprzestaniu farmakoterapii wynosi 60-80% w ciągu roku. Kontynuowanie leczenia zmniejsza ryzyko nawrotu do 20%. Leki przeciwpsychotyczne leczą zatem ostre objawy psychozy, a także zapobiegają ich nawracaniu.  Leki przeciwpsychotyczne dzielą się na leki klasyczne oraz atypowe. Te ostatnie są lekami nowszej generacji. Skuteczność obu grup jest porównywalna, jednak leki atypowe są  tolerowane, wydają się także skuteczniejsze w odniesieniu do objawów „deficytowych”, w tym zaburzeń poznawczych. Dlatego  leki atypowe są obecnie preferowane.

Do najbardziej znanych i skutecznych atypowych   leków przeciwpsychotycznych należą risperidon, olanzapina, kwetiapina, a także amisulpryd, arypiprazol,  ziprasidon, sertindol .

Leki przeciwpsychotyczne nie uzależniają i pod kontrola lekarza mogą być bezpiecznie stosowane nawet przez wiele lat.

Dobranie odpowiedniego leku dla określonej osoby bywa porównywane do znalezienia najwygodniejszej  pary butów. Lek powinien być bowiem nie tylko skuteczny, ale dobrze tolerowany. Wymaga to czasem kilku „przymiarek” - konieczne bywa poszukanie najlepszego leku dla danej osoby  metodą prób i błędów.

Leki przeciwdepresyjne

W stanie ryzyka rozwoju psychozy lub jej fazie prodromalnej, zwłaszcza gdy w obrazie chorobowym dominują objawy depresyjne, lekarz może zaproponować terapię lekami przeciwdepresyjnymi. Leki te są także stosowane w celu redukowania objawów zaburzeń nastroju i objawów deficytowych, które pojawiają się po ostrej fazie psychozy.

Leki przeciwdepresyjne normalizują zaburzone neuroprzekaźnictwo, zwłaszcza w zakresie serotoniny, korzystnie  wpływają na procesy plastyczności mózgu (m. innymi tworzenie nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi) i prawdopodobnie chronią komórki mózgu przed wpływem stresu i nadmiernym obumieraniem.

Większość leków przeciwdepresyjnych nowej generacji należy do tak zwanych inhibitorów wychwytu serotoniny. Przedstawicielami tej grupy są fluoksetyna, sertralina, fluwoksamina, paroksetyna, citalopram. Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają. Leczenie prowadzone pod kontrolą lekarza nawet przez wiele lat jest, przy okresowej kontroli odpowiednich parametrów, całkowicie bezpieczne.

Stabilizatory nastroju

Leki z tej grupy są stosowane przede wszystkim w leczeniu i zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Bywają także wykorzystywane do łagodzenia objawów drażliwości,  nadmiernej pobudliwości oraz wahań nastroju w przebiegu wielu innych zaburzeń psychicznych, w tym psychoz.

Do najczęściej stosowanych stabilizatorów nastroju należą : lit, kwas walproinowy i jego sole oraz karbamazepina. Właściwości stabilizujące nastrój mają także niektóre z atypowych leków przeciwpsychotycznych, jak olanzapina czy kwetiapina

Stabilizatory nastroju nie uzależniają. Leczenie może być wieloletnie, pod warunkiem okresowej kontroli wybranych parametrów metabolicznych (np. aktywności enzymów wątrobowych w przypadku leczenia kwasem walproinowym lun karbamazepiną). Leczenie litem wymaga monitorowania stężenia leku we krwi.

ODDZIAŁYWANIA PSYCHOSPOŁECZNE

Ta grupa metod leczniczych jest obok farmakoterapii istotną formą  leczenia zaburzeń psychotycznych. Do podstawowych form oddziaływań psychospołecznych należą

1. Psychoedukacja

2. Treningi umiejętności: społecznych, komunikacji, treningi radzenia sobie z wymogami życia codziennego

3. Terapia zajęciowa

4. Terapia poznawczo- behawioralna

5. Nauka technik radzenia sobie ze stresem

6. Rehabilitacja zawodowa

Psychoedukacja

Psychoedukacja jest niezwykle istotnym elementem leczenia osób z psychozą. Polega ona na dostarczeniu osobie chorej, jak i jej rodzinie wiedzy na temat choroby (uwarunkowań, objawów, przebiegu, sygnałów zwiastujących nawrót) jak i sposobu leczenia, w tym mechanizmów działania leków. Dzięki psychoedukacji osoba z rozpoznaną psychozą ( i jej rodzina)  staje się  aktywnym uczestnikiem  oraz partnerem  lekarza  i zespołu  terapeutycznego w procesie leczenia.

Treningi umiejętności

Treningi umiejętności służą „odbudowaniu” umiejętności utraconych w przebiegu psychozy. Pomagają one poszerzyć  umiejętności funkcjonowania we współczesnym świecie, poprawić  relacje z innym ludźmi i komunikowanie się z nim i (trening umiejętności społecznych, trening komunikacji). Ponadto zwiększają zdolność radzenia sobie z wymogami życia codziennego, jak dbanie o higienę, gotowanie (trening kulinarny).

Usprawnienie możliwości radzenia sobie w różnych sytuacjach i tym samym zwiększenie poczucia pewności siebie redukuje poziom codziennego stresu  i  zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.

Techniki radzenia sobie  stresem

Stres ma niekorzystny wpływ na przebieg psychozy, może także wiązać się z wyzwalaniem jej nawrotów. Dlatego redukowanie jego wpływu na osobę z psychozą ma duże znaczenie w procesie leczenia. Służy temu  wyposażenie chorego w odpowiednie metody radzenia sobie ze stresem , w tym techniki relaksacyjne.

Więcej czytaj w zakładce „Redukowanie stresu”.

Pomocne artykuły:

Agresja
Alkohol i inne substancje psychoaktywne a psychoza
Co daje wczesna interwencja?
Gdy objawy zagrażają
Gdzie po pomoc
Stan ryzyka rozwoju psychozy
Jak mogę pomóc?
Radzenie sobie z objawami
Kryzysowe sytuacje
Leczenie zaburzeń psychotycznych
Objawy psychozy
Objawy zwiastunowe
Oddziaływania środowiskowe i psychospołeczne
Psychoterapia
Czy każda psychoza to schizofrenia?
Czym jest psychoza?
Zachowania samobójcze
Schizofrenia
Stres
Trudności w zgłaszaniu po pomoc
Walka ze stresem
Co to jest wczesna interwencja
Wczesne objawy psychozy

Wyniki ankiety
możesz przesłać
SMSem na numer:
66 100 45 01

 
Na czym to polega? | Regulamin | Polityka prywatności | Darmowa rejestracja | Chcę wypełnić ankietę | Ankieta w wersji PDF
Ankieta w wersji DOC | Logowanie | Kontakt
Wyłącz moje konto | Włącz moje kontoFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

© 2011 Copyright Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - all rights reserved
Wykonanie serwisu:www.benart.pl