LOGIN:
HASŁO:
Nie pamiętam danych do logowania.
 
 
Pomocne artykuły:

OBJAWY PSYCHOZY

Pełnoobjawowa psychoza przejawia się na wiele sposobów, obejmujących zaburzenia w zakresie odbioru rzeczywistości, myślenia, zachowania, uczuć,

Myślenie i wypowiadanie się

W psychozie ulega zakłóceniu tok myślenia (przebieg myśli), które stają się chaotyczne , nieuporządkowane lub zupełnie „nieskładne” . Zaburzenia toku myślenia powodują zaburzenia koncentracji uwagi, zapamiętywania, trudności z prowadzeniem rozmowy. W skrajnych przypadkach osoba zmienia często tematy wypowiedzi, które nie mają ze sobą związku lub  jej wypowiedzi stają się zupełnie niezrozumiałe. Opisane zjawiska mogą znacząco utrudniać lub wręcz uniemożliwiać pracę umysłową (uczenie się, pracę zawodową).

W wypowiedziach osoby z psychozą mogą pojawić się także irracjonalne treści. W stanie psychozy zaburzona  jest bowiem  ocena rzeczywistości i myślenie o niej. Częstym zjawiskiem jest fałszywe przekonanie o wrogości innych osób, byciu obserwowanym lub wręcz prześladowanym. Osoby w psychozie mogą być przekonane, że uwaga otoczenia wyraźnie się na nich koncentruje, że inni bacznie się im przyglądają lub o nich właśnie rozmawiają.  W niektórych sytuacjach pojawia się myśl, ze otoczenie lub osoby z radia lub telewizji przekazują specjalnie adresowane dla tej osoby znaki lub informacje. Nierzadkie są także przekonania, że ktoś lub coś ingeruje w myśli osoby. Myśli osoby mogą być postrzegane jako obce, nie będące wytworem jej  umysłu. Opisane wyżej  niezgodne z rzeczywistością przekonania o świecie i ludziach określamy jako urojenia.

Zmysłowe  spostrzeganie rzeczywistości

Osoba w stanie psychozy postrzega rzeczywistość  w sposób zmieniony, nieprawdziwy. Doświadcza rzeczy i zjawisk , które nie dzieją się naprawdę, choć ona sama jest przekonana o ich realności.  Słyszy np. odgłosy sytuacji, które nie mają miejsca, jak  głosy lub szepty innych osób lub  czuje czyjś dotyk na skórze, choć nikogo nie ma w pobliżu. Może też widzieć przed oczami obrazy, których w danym momencie nie widzą inni, czuć zapachy niewyjaśnionego pochodzenia. Te nieprawidłowe doznania z różnych zmysłów naszego ciała nazywane są halucynacjami.

Zachowanie

Zachowanie osoby z psychozą może stać się  zdezorganizowane, chaotyczne, nie prowadzące do wykonania określonych czynności czy osiągania celów. Dezorganizacja w zakresie czynności celowych prowadzi może prowadzić do niezdolności wykonywania podstawowych czynności codziennego życia (zabiegi higieniczne, gotowanie itp.). Następstwem tego bywa może być wyraźne zaniedbanie wyglądu i ubioru. Ubiór może być także dziwaczny, niedostosowany do pory roku lub sytuacji. W psychozie mogą ponadto wystąpić niestosowne zachowania, w tym o charakterze seksualnym, nieprzewidywalne stany pobudzenia lub skrajne spowolnienie ruchowe.

Uczucia

Osoby z psychozą mogą doświadczać „odcięcia emocjonalnego”, poczucia zubożenia swoich emocji lub wręcz pustki uczuciowej. Także ekspresja emocji (mimika, gestykulacja) może być ograniczona lub  wręcz nieadekwatna (np. wybuch śmiechu podczas relacjonowania tragicznego przeżycia).

Pomocne artykuły:

Agresja
Alkohol i inne substancje psychoaktywne a psychoza
Co daje wczesna interwencja?
Gdy objawy zagrażają
Gdzie po pomoc
Stan ryzyka rozwoju psychozy
Jak mogę pomóc?
Radzenie sobie z objawami
Kryzysowe sytuacje
Leczenie zaburzeń psychotycznych
Objawy psychozy
Objawy zwiastunowe
Oddziaływania środowiskowe i psychospołeczne
Psychoterapia
Czy każda psychoza to schizofrenia?
Czym jest psychoza?
Zachowania samobójcze
Schizofrenia
Stres
Trudności w zgłaszaniu po pomoc
Walka ze stresem
Co to jest wczesna interwencja
Wczesne objawy psychozy

Wyniki ankiety
możesz przesłać
SMSem na numer:
66 100 45 01

 
Na czym to polega? | Regulamin | Polityka prywatności | Darmowa rejestracja | Chcę wypełnić ankietę | Ankieta w wersji PDF
Ankieta w wersji DOC | Logowanie | Kontakt
Wyłącz moje konto | Włącz moje kontoFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

© 2011 Copyright Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - all rights reserved
Wykonanie serwisu:www.benart.pl