LOGIN:
HASŁO:
Nie pamiętam danych do logowania.
 
 
Pomocne artykuły:

Oddziaływania środowiskowe i psychospołeczne

Kolejną metodą terapii są oddziaływania psychospołeczne. Należą do nich:

1. Trening umiejętności społecznych

2. Terapia poznawcza

3. Struktura dnia

4. Trening redukcji stresu

5. Rehabilitacja zawodowa

Oddziaływania psychospołeczne przynoszą skutek gdy są dołączone do leczenia pozafarmakologicznego. Nie mogą go zastąpić ! Głównymi przeciwnościami w stosowaniu oddziaływań psychospołecznych są brak wglądu u chorego tzn. brak krytycznej oceny własnego stanu psychicznego, brak poczucia choroby oraz brak motywacji. Oddziaływania pozafarmakologiczne koncentrują się na kontroli stresu, poprawie funkcjonowania społecznego i zawodowego. Przykładowe z nich mogą obejmować:

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych może składać się z treningów komunikacji i uczenia się sposobów planowania czasu czy umiejętności organizowania odpoczynku. Z treningów komunikacji mogą skorzystać wszyscy ludzie. Rodziny chorych uczą się podczas niego używania jasnych, jednoznacznych i bezpośrednich komunikatów, które mogą wpłynąć na obniżenie poziomu stresu w domu. Osoby chorujące mogą także nabyć inne umiejętności społeczne (korzystanie z obsługi bankowej, uczęszczanie do biur), uczyć się planowania czasu, gotowania oraz innych codziennych aktywności.

Terapia Behawioralno-Poznawcza zajmuje się tym:

§ Jak myślimy o sobie, ludziach i świecie

§ Jak to co robimy wpływa na nasze uczucia i myśli

Terapia Behawioralno-Poznawcza może pomóc zmienić to jak myślimy (“poznawczo”) i co robimy ("behawioralnie”). Te zmiany mogą wpłynąć na zmianę samopoczucia. Terapia koncentruje się na tym “co tu i teraz”, na rozwiązaniu problemów i trudności. Koncentruje się na poprawianiu aktualnego stanu umysłu.

Kiedy Terapia Behawioralno-Poznawcza pomaga?

Wykazano skuteczność TBP w wielu problemach psychicznych: takich jak lęk, depresja, napady paniki, fobie, stres, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe, choroba afektywna dwubiegunowa, psychoza. TPB może też pomagać osobom z trudnościami ze złością, obniżonym poczuciem własnej wartości oraz chorobami somatycznymi.

Nadawanie struktury codziennej aktywności.

Strukturyzacja aktywności polega na zachęcaniu do poświęcania czasu na własne zainteresowania. Początkowo może być to jedna rzecz dziennie, później można dodawać kolejne. Warto zachęcać do stawiania sobie celów długoterminowych i krótkoterminowych, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia tych pierwszych. Na dobry początek można zaproponować pobudkę o tej samej porze i uregulowanie snu. Potem regularne przygotowywanie i spożywanie posiłków, spacery, czytanie lub krótki czas na oglądanie telewizji, komputer, rysowanie lub słuchanie muzyki. Gdy osoba chora jest w stanie stosować się do planu dnia można stopniowo dodawać nowe aktywności.

Trening radzenia sobie ze stresem.

Wyznaczanie sobie celów i ich realizacja jest bardzo ważną metodą radzenia sobie ze stresem. Ponieważ psychoza jest chorobą, która czyni ludzi bardziej podatnymi na stres, nauczenie się radzenia ze stresem jest bardzo ważne. Nasilony stres może spowodować pojawienie się objawów i przyczynić się do ogólnego gorszego funkcjonowania. Przykładowe techniki relaksacji obejmują „Progresywną Relaksację Mięśni” i „Wizualizację”. Codzienne ćwiczenia fizyczne, takie jak na przykład półgodzinny spacer, również pomagają się relaksować. Bezpieczne miejsce zamieszkania, przewidywalny plan dnia, wspierający ludzie to korzystna podstawa dla redukowania stresu. (Szczegóły w zakładce stres)

Pomocne artykuły:

Agresja
Alkohol i inne substancje psychoaktywne a psychoza
Co daje wczesna interwencja?
Gdy objawy zagrażają
Gdzie po pomoc
Stan ryzyka rozwoju psychozy
Jak mogę pomóc?
Radzenie sobie z objawami
Kryzysowe sytuacje
Leczenie zaburzeń psychotycznych
Objawy psychozy
Objawy zwiastunowe
Oddziaływania środowiskowe i psychospołeczne
Psychoterapia
Czy każda psychoza to schizofrenia?
Czym jest psychoza?
Zachowania samobójcze
Schizofrenia
Stres
Trudności w zgłaszaniu po pomoc
Walka ze stresem
Co to jest wczesna interwencja
Wczesne objawy psychozy

Wyniki ankiety
możesz przesłać
SMSem na numer:
66 100 45 01

 
Na czym to polega? | Regulamin | Polityka prywatności | Darmowa rejestracja | Chcę wypełnić ankietę | Ankieta w wersji PDF
Ankieta w wersji DOC | Logowanie | Kontakt
Wyłącz moje konto | Włącz moje kontoFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

© 2011 Copyright Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - all rights reserved
Wykonanie serwisu:www.benart.pl