LOGIN:
HASŁO:
Nie pamiętam danych do logowania.
 
 
Pomocne artykuły:

SCHIZOFRENIA

Schizofrenia jest jedną z postaci zaburzeń psychotycznych.

Jej przebieg jest zazwyczaj przewlekły z epizodami zaostrzeń i  okresami  częściowo lub całkowicie wolnymi od objawów.

W przebiegu schizofrenii dają się zazwyczaj wyróżnić cztery podstawowe fazy:

1. Faza prodromalna

 • Zmiany w zachowaniu- izolowanie się, zaniedbania higieniczne, pogorszenie osiągnięć w szkole lub pracy
 • Zmiany nastroju- drażliwość, depresja
 • Zmiany w zakresie myślenia i pracy umysłowe  - zaburzenia koncentracji uwagi, chaos w myślach, nadmierna podejrzliwość
 • Zmiany stanu fizycznego-zaburzenia snu, apetytu, niski poziom energii

Objawy prodromalne są szerzej opisane w zakładce „Wczesne objawy psychozy”

2. Faza aktywna- „ostry epizod psychotyczny”

 • Urojenia
 • Halucynacje
 • Znaczne zaburzenia myślenia (dezorganizacja)
 • Dezorganizacja zachowania
 • Pobudzenie psychoruchowe

Wymienione objawy można skutecznie leczyć odpowiednimi lekami.

W leczeniu tej fazy może być niezbędna hospitalizacja, ale wiele osób może być leczonych w warunkach pozaszpitalnych

3. Faza rezydualna

W tej fazie dominują objawy „niedostatku” różnych funkcji psychicznych:

 • Poczucie zubożenia myślenia („mniej myśli w głowie”)
 • Wycofanie z kontaktów społecznych
 • Trudności w zakresie motywacji do działania i aktywności
 • Zubożenie ekspresji emocji  i  zakresu życia emocjonalnego
 • Trudności w funkcjonowaniu w roli ucznia lub pracownika

4. Faza zdrowienia

W tej fazie funkcjonowanie chorych ulega poprawie. Ustabilizowanie się objawów na niewielkim poziomie lub ich całkowite ustąpienie pozwala na powrót do szkoły lub pracy  lub  wzięcie udziału w różnorodnych programach terapeutycznych .

Schizofrenia manifestuje się różnorodnie u różnych osób (każdy choruje inaczej). Nigdy u jednej osoby nie występują wszystkie możliwe objawy choroby .  Ich rodzaj i nasilenie zmienia się także w zależności od fazy procesu chorobowego

Kto choruje na schizofrenię

1 % wszystkich ludzi na Ziemi ma szansę zachorować na schizofrenię w ciągu życia. Choroba dotyka ludzi niezależnie od ich rejonu zamieszkania, kultury czy klasy społecznej . Ryzyko rośnie, gdy choruje osoba w bliskiej rodzinie. Dla dzieci obojga chorych rodziców wynosi ono ok. 35%. Gdy choruje  jedno z rodziców prawdopodobieństwo zachorowania dziecka wynosi ok. 10%. Jeśli chory jest bliźniak jednojajowy jego współbliźniak choruje w 40%, jeśli inna osoba z rodzeństwa ryzyko dla pozostałych dzieci wynosi ok. 7%.

Jakie są przyczyny schizofrenii

Schizofrenia jest  biologicznie uwarunkowaną chorobą mózgu .  Do jej rozwoju mogą się przyczyniać

czynniki genetyczne, immunologiczne, infekcyjne, a także nieprawidłowy rozwój mózgu w okresie płodowym. Wymienione czynniki mogą prowadzić do zaburzeń równowagi w zakresie aktywności jednego  z podstawowych neuroprzekaźników ludzkiego mózgu, jakim jest dopamina. Aktywność dopaminergiczna u chorych na schizofrenię jest w określonych obszarach mózgu nadmierna (co odpowiada za występowanie halucynacji  i urojeń), w innych niedostateczna (co wiąże się z objawami deficytu  w zakresie emocji czy aktywności)

Co nie powoduje schizofrenii 

Rodzina 

Sytuacja rodzinna nie jest przyczyną zachorowania na schizofrenię. Wysoki poziom stresu w środowisku rodzinnym może jednak pogarszać przebieg choroby. Z kolei wspierająca atmosfera w środowisku domowym sprzyja redukowaniu ilości nawrotów .

Stres 

Poważne traumy psychiczne jak i stresy codziennego życia nie powodują schizofrenii, mogą natomiast niekorzystnie wpływać na jej przebieg.

Używanie  substancji  psychoaktywnych

Podobnie jak czynniki stresowe, substancje psychoaktywne  nie wywołują schizofrenii. Ponieważ  jednak zakłócają one równowagę w zakresie neuroprzekaźników obecnych w ludzkim mózgu (głównie dopaminy) mogą wyzwalać lub nasilać objawy choroby.

Pomocne artykuły:

Agresja
Alkohol i inne substancje psychoaktywne a psychoza
Co daje wczesna interwencja?
Gdy objawy zagrażają
Gdzie po pomoc
Stan ryzyka rozwoju psychozy
Jak mogę pomóc?
Radzenie sobie z objawami
Kryzysowe sytuacje
Leczenie zaburzeń psychotycznych
Objawy psychozy
Objawy zwiastunowe
Oddziaływania środowiskowe i psychospołeczne
Psychoterapia
Czy każda psychoza to schizofrenia?
Czym jest psychoza?
Zachowania samobójcze
Schizofrenia
Stres
Trudności w zgłaszaniu po pomoc
Walka ze stresem
Co to jest wczesna interwencja
Wczesne objawy psychozy

Wyniki ankiety
możesz przesłać
SMSem na numer:
66 100 45 01

 
Na czym to polega? | Regulamin | Polityka prywatności | Darmowa rejestracja | Chcę wypełnić ankietę | Ankieta w wersji PDF
Ankieta w wersji DOC | Logowanie | Kontakt
Wyłącz moje konto | Włącz moje kontoFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

© 2011 Copyright Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - all rights reserved
Wykonanie serwisu:www.benart.pl