LOGIN:
HASŁO:
Nie pamiętam danych do logowania.
 
 
Pomocne artykuły:

Stres

Model psychozy uwzględniający podatność na stres

Jest wiele czynników przyczyniających się do rozwoju psychozy. Duża grupa badań wskazuje na przydatność modelu podatności na stres w rozumieniu psychozy. Model ten zakłada, że podatność na rozwój psychozy jest nabywana w procesie dziedziczenia lub jako rezultat negatywnego wpływu środowiska na mózg (uraz czaszkowo-mózgowy). Podatność nie jest czynnikiem wystarczającym do pojawienia się choroby, która musi być „sprowokowana” przez czynniki środowiskowe. Czynnikami tymi mogą być infekcja, substancje psychoaktywne, alkohol lub stresujące sytuacje, egzaminy szkolne a nawet podróż.

Istnieją także dane wskazujące, że osoby chorujące na psychozy mają trudności w radzeniu sobie ze stresem. Objawia się to obniżoną tolerancją na stres i intensywne emocje (wściekłość, krytycyzm, konflikt, nadmierne zaangażowanie). Trudno jest zatem ustalić granicę, do której można zachęcać do aktywności i angażowania się w różne aktywności. Nadmiar zachęty może doprowadzić do pojawienia się problemów, a nawet nawrotu objawów, natomiast jej brak może sprzyjać pogrążaniu się w apatii i wycofaniu.

Co może zmniejszać ryzyko rozwoju psychozy u osoby podatnej:

 • Przyjmowanie przepisanych lekarstw
 • Korzystanie z technik radzenia sobie ze stresem
 • Niezawodny i solidny system wsparcia (rodzina, oddział dzienny, terapeuta – to mój dodatek)

Jak może pomóc rodzina:

Warto poznać jakie oznaki wskazują na potrzebę przerwania aktywności u osoby chorej:

 • Spowolnienie
 • Niepokój
 • Podenerwowanie
 • Niezrównoważenie

Zmniejsz liczbę oddziaływujących bodźców i  nasilenie stresu. Psychoza jest chorobą „wrażliwą” na stres. Obserwuje się w niej zmniejszoną odporność na stres, a zwłaszcza obniżoną tolerancję na napięcia pojawiające się w relacjach międzyludzkich, przyjacielskich i w rodzinie.

 • Pozwól choremu zamknąć drzwi do swojego pokoju
 • Mimo iż, chory nie jest w stanie uczestniczyć w rozmowie, może grać w karty i gry planszowe, oglądać wspólnie filmy, telewizję lub uprawiać ogródek
 • Bądź wspierający – „Rozumiem, że się denerwujesz/niepokoisz, ale spróbuj ze mną posiedzieć”
 • Zadbaj o ustrukturyzowane i przewidywalne środowisko

Zdrowiejący pacjent może mieć problemy z nadmiarem bodźców zmysłowych. Aby zredukować stres planuj aktywności na każdy dzień i ogranicz większe wydarzenia do minimum.  Utrzymuj codzienną aktywność na prostym poziomie i pozwól osobie chorej pobyć w samotności każdego dnia.

 • Poinformuj wcześniej, jeśli ktoś ma przyjść
 • Zachęcaj do udziału w aktywnościach rodzinnych, ale akceptuj odmowy
 • Pozwól na dokonywanie wyborów – może lepszy będzie spacer w parku niż zakupy w galerii

1.      Bądźcie spójni i konsekwentni

2.      Utrzymujcie spokój i ciszę w domu

3.      Wszyscy razem nauczcie się jak radzić sobie ze stresem

Po czym możemy poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu:

Objawy fizjologiczne (jak reaguje nasze ciało):

 • Przyspieszony puls
 • Ścisk w żołądku
 • Przyspieszony oddech
 • Szybsze bicie serca
 • Zwiększone napięcie mięśni
 • Skrócenie oddechu
 • Zgrzytanie zębami
 • Zaciskanie szczęki
 • Niemożność usiedzenia w miejscu
 • Inne

Psychospołeczne objawy (jak reaguje nasz umysł)

 • „Dużo myśli na raz”
 • Trudności w koncentracji uwagi
 • Kłopoty w podejmowaniu decyzji
 • Utrata pewności siebie
 • Drażliwość lub częsty gniew
 • Zmienne łaknienie
 • Zamartwianie się lub lęk
 • Irracjonalny lęk lub panika
 • Inne

Objawy stresu związane z zachowaniem (co robimy)

 • Palenie
 • Nadużywanie lekarstw
 • Tiki i manieryzmy
 • Roztargnienie
 • Podatność na urazy/wypadki
 • Obgryzanie paznokci/ciągnięcie za włosy/tupanie nogą
 • Objadanie się lub niejedzenie
 • Nieuważna jazda samochodem
 • Nieadekwatna do sytuacji agresja
 • Inne
Pomocne artykuły:

Agresja
Alkohol i inne substancje psychoaktywne a psychoza
Co daje wczesna interwencja?
Gdy objawy zagrażają
Gdzie po pomoc
Stan ryzyka rozwoju psychozy
Jak mogę pomóc?
Radzenie sobie z objawami
Kryzysowe sytuacje
Leczenie zaburzeń psychotycznych
Objawy psychozy
Objawy zwiastunowe
Oddziaływania środowiskowe i psychospołeczne
Psychoterapia
Czy każda psychoza to schizofrenia?
Czym jest psychoza?
Zachowania samobójcze
Schizofrenia
Stres
Trudności w zgłaszaniu po pomoc
Walka ze stresem
Co to jest wczesna interwencja
Wczesne objawy psychozy

Wyniki ankiety
możesz przesłać
SMSem na numer:
66 100 45 01

 
Na czym to polega? | Regulamin | Polityka prywatności | Darmowa rejestracja | Chcę wypełnić ankietę | Ankieta w wersji PDF
Ankieta w wersji DOC | Logowanie | Kontakt
Wyłącz moje konto | Włącz moje kontoFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

© 2011 Copyright Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - all rights reserved
Wykonanie serwisu:www.benart.pl