LOGIN:
HASŁO:
Nie pamiętam danych do logowania.
 
 
Pomocne artykuły:

Co to jest wczesna interwencja

Wiele badań wskazuje, ze okres od wystąpienia objawów psychozy do rozpoczęcia odpowiedniego leczenia wynosi średnio ponad jeden rok. Tak długi okres bez podjęcia odpowiednich działań może przynosić niekorzystne konsekwencje dla osoby dotkniętej psychozą: pogorszenie funkcjonowania w szkole lub pracy (z utratą pracy włącznie) , stopniowe pogłębianie się trudności w relacjach z ludźmi,  zwiększone ryzyko uzależnień od środków psychoaktywnych, konfliktów z prawem i zachowań samobójczych. Długi  okres nielecznia łączy się ponadto z gorszymi efektami terapii.

Wczesna interwencja polega na zastosowaniu odpowiednich metod terapeutycznych na jak wcześniejszym etapie rozwoju zaburzeń psychicznych, (nawet na etapie stanu ryzyka lub fazy prodromalnej psychozy)

Jej celem jest  zapobieganie narastaniu objawów i zatrzymanie lub spowolnienie postępu procesu chorobowego, a tym samym zapobieganie wymienionym niekorzystnym następstwom choroby. Metody terapeutyczne stosowane we wczesnej interwencji są dostosowane do etapu choroby. Początkowo obejmują głównie metody psychoterapeutyczne (terapia poznawczo-behawioralna, terapia rodzin, zapobieganie i terapia uzależnień)  oraz oddziaływania środowiskowe ( pomoc w zakresie problemów szkolnych i zawodowych). W razie konieczności metody są rozszerzane o  interwencje farmakologiczne (leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe lub przeciwpsychotyczne).

Pomocne artykuły:

Agresja
Alkohol i inne substancje psychoaktywne a psychoza
Co daje wczesna interwencja?
Gdy objawy zagrażają
Gdzie po pomoc
Stan ryzyka rozwoju psychozy
Jak mogę pomóc?
Radzenie sobie z objawami
Kryzysowe sytuacje
Leczenie zaburzeń psychotycznych
Objawy psychozy
Objawy zwiastunowe
Oddziaływania środowiskowe i psychospołeczne
Psychoterapia
Czy każda psychoza to schizofrenia?
Czym jest psychoza?
Zachowania samobójcze
Schizofrenia
Stres
Trudności w zgłaszaniu po pomoc
Walka ze stresem
Co to jest wczesna interwencja
Wczesne objawy psychozy

Wyniki ankiety
możesz przesłać
SMSem na numer:
66 100 45 01

 
Na czym to polega? | Regulamin | Polityka prywatności | Darmowa rejestracja | Chcę wypełnić ankietę | Ankieta w wersji PDF
Ankieta w wersji DOC | Logowanie | Kontakt
Wyłącz moje konto | Włącz moje kontoFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

© 2011 Copyright Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - all rights reserved
Wykonanie serwisu:www.benart.pl